Mặt cắt ngang hố thang

Bản vẽ thiết kế thang máy gia đình

Bản vẽ các phần của hố thang máy loại mini với kích thước giếng thang thông thủy là 1400mm (rộng) x 1300mm (sâu), để tiết kiệm diện tích thì phần tường bao quanh được bố trí là tường dầy 100mm (hoàn thiện 120m).

Xin mời xem chi tiết bản vẽ thiết kế giếng thang do Công ty Thang máy Gia Định cung cấp.


Nguồn: Thiết kế thang máy gia đình loại nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*