Kone in China

Kone trở thành nhà thầu thang máy cho dự án Liuzhou Poly International Center ở Trung Quốc

Liuzhou Poly International Center là tòa nhà đa năng đang được xây dựng tại Liễu Châu, Trung Quốc, cao 248m với 54 bao gồm khu khách sạn, khu văn phòng và khu trung tâm thương mại. Kone sẽ cung cấp và lắp đặt thang máy cho dự án này gồm 33 thang máy và 21 thang cuốn trong đó:

  • 02 thang máy không phòng máy Kone MonoSpace
  • 31 thang máy MiniSpace
  • 21 thang cuốn TravelMaster
  • Công nghệ kiểm soát thang máy Kone Destination Control System
  • E-Link

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017 và số thang máy và thang cuốn ở đây sẽ phục vụ khoảng 300o lượt người mỗi ngày.


Nguồn: Kone.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*