Changsa Guangfa Bank Building

Otis cung cấp thang cho tòa nhà văn phòng của China Guangfa Bank

Tòa nhà văn phòng mới của ngân hàng China Guangfa Bank (CGB) được xây dựng bên bờ sông thuộc quận trung tâm, thành phố Trường Sa, Trung Quốc với diện tích trên 110000 m2 dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Otis cung cấp 27 thang máy cho dự án này bao gồm:

  • 13 thang máy SkyRise (thang dành cho cao ốc)
  • 08 thang Otis Sky
  • 06 thang máy Otis Gen2

Nguồn: http://www.otisworldwide.com/b2a-newsrec.html?item=20160607

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*